Fasering en consequente actie om ambities te realiseren!

Het Business Roadmaps programma begeleidt ondernemers om in de juiste fasering én met consequente actie hun gewenste toekomst te realiseren. Waarbij het zakelijke en het privéleven voor de ondernemer in balans blijft. Met Business Roadmaps leert de ondernemer om een strategie te ontwikkelen en toe te passen. Na het programma kan de ondernemer zeer laagdrempelig steun blijven krijgen bij de implementatie van de strategie. Om zo de ambitie van de ondernemer en de onderneming te bereiken.

Lees meer over ons programma

Voor bedrijven die diensten leveren

Een bedrijf creëren dat niet gelimiteerd wordt door de uren die de ondernemer beschikbaar heeft. Schaalbaar, waarbij het bedrijf uiteindelijk niet afhankelijk is van de ondernemer, zodat de ondernemer in zijn gewenste rol kan blijven. En zo een waardevol bedrijf ontstaat. Niet alleen qua winst, maar ook qua (overdrachts)waarde.

Voor bedrijven die diensten leveren

Een bedrijf creëren dat niet gelimiteerd wordt door de uren die de ondernemer beschikbaar heeft. Schaalbaar, waarbij het bedrijf uiteindelijk niet afhankelijk is van de ondernemer, zodat de ondernemer in zijn gewenste rol kan blijven. En zo een waardevol bedrijf ontstaat. Niet alleen qua winst, maar ook qua (overdrachts)waarde.

Voor bedrijven die producten leveren, zoals:

Het bedrijf zo positioneren dat niet alleen voor ingewijden duidelijk is wat het bedrijf te bieden heeft, maar ook voor (relatieve) buitenstaanders. Hiermee worden nieuwe klanten aangesproken en wordt de marktpositie versterkt. Deze ontwikkeling wordt zo vormgegeven dat het ertoe leidt dat de ambitie van de ondernemer voor iedereen duidelijk wordt. En die ambitie in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd.

Een bedrijf realiseren dat in alle fases van ontwikkeling gezond is (van medische validatie tot scale-up). Waarbij alle verdienopties optimaal worden benut, partners op de juiste manier aan het bedrijf worden verbonden en de (maatschappelijke) impact van het product of de dienst voor de doelgroep gemaximaliseerd wordt.

Een aanbod creëren dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep en meegroeit met de verlangens van die doelgroep. Zodat de ontwikkeling van het bedrijf wordt gestuwd door de doorontwikkeling van de technologie. Zodat een autonome groei ontstaat die tot een schaalbaar bedrijf leidt waarin continuïteit en succes geborgd zijn.

Ontwikkel het bedrijf met een onderscheidend aanbod. Waarbij het verdienmodel meegroeit met de ontwikkeling van het bedrijf, zodat een financieel gezond en schaalbaar bedrijf wordt gecreëerd. Met aansluiting bij (inter)nationale platformen om de schaalbaarheid te begeleiden. Zodat zowel sportieve, maatschappelijke als zakelijke doelstellingen worden bereikt.

En voor ondernemerscoaches die hun verdienmodel en marktpositie willen versterken!

Jean-Paul Urlings

Pedro Nijsen

Frans Lalieu

Yoshinori Kawamura

Business Roadmaps levert een unieke en onderscheidende dienst en product waarmee ondernemerscoaches hun portfolio kunnen versterken. Inclusief steun om dit aanbod te vermarkten en dus een sterkere marktpositionering te krijgen. Het levert een nieuwe inkomstenbron op, verdere professionalisering en ontwikkeling in het BRM-coachnetwerk en daarmee continuïteit en succes voor het bedrijf van de ondernemerscoach.

Meer info voor coaches

Er zijn zoveel coaches, waarom zou ik voor Business Roadmaps kiezen?

Een duidelijke kop en staart

Geen open einde aanpak, de stappen die doorlopen zijn bekend, de verwachte doorlooptijd en tijdsbesteding ook.

Fixed price

We vragen geen blanco cheque, we begeleiden voor een vaste prijs. Met de juiste commitment gaan we door tot de strategie staat!

Efficiënt

Regelmatig 1-op-1 bijeenkomsten en / of groepsbijeenkomsten en tussendoor continue begeleiding via het online platform van Business Roadmaps.

Implementatie

We begeleiden niet alleen bij het ontwikkelen van de strategie, maar we bieden na het programma de meest efficiënt mogelijke vorm van ondersteuning bij het realiseren van uw strategie en dus uw ambities!

Ons onweerstaanbare aanbod:

Onze belofte

Levenslange ondersteuning om je ondernemersdroom te bereiken.

Meetbaar

Een strategie in 5 stappen op 5 A4 in 5 maanden. Met daarna wekelijkse inspiratie en continue steun voor implementatie van de strategie.

Onze Garantie

Na 5 maanden geen strategie dan blijven we kosteloos begeleiden tot de strategie er is.

Wij kunnen starten als jij er klaar voor bent

Neem vandaag nog de eerste stap.

Interesse? Laat het ons weten. Wij zullen contact opnemen voor een intake. We zullen onze aanpak toelichten, inzoomen op je uitdagingen en uitleggen hoe we deze in Business Roadmaps zullen aanpakken. We begeleiden je heel graag naar je succesvolle toekomst!

Start nu