1. Voorwaarden

Door de website op https://www.businessroadmaps.biz te bezoeken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag je deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikerslicentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van BizzDom te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag je geen:
  1. kopieën van, of aanpassingen aan de materialen maken;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. pogingen doen om de software op de website van BizzDom te demonteren of reverse-engineeren;
  4. copyright of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of
  5. materialen overdragen naar andere personen of “spiegelen” op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als je een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door BizzDom worden beëindigd. Na afloop van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet je alle gedownloade materialen in je bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van BizzDom wordt geleverd op een ‘zoals beschikbaar’-basis. BizzDom geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft BizzDom geen garanties en doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

BizzDom of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik van materialen op de website van BizzDom of de onmogelijkheid om de materialen te gebruiken, zelfs als BizzDom of een door BizzDom geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van BizzDom verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. BizzDom garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. BizzDom kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. BizzDom doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

BizzDom heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat BizzDom de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Aanpassingen

BizzDom kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Thorn, Nederland en je onderwerpt je onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank in deze locatie.

Deze servicevoorwaarden zijn van kracht vanaf 27 september 2020.